Kära besökare!

Vi på Mellby Center följer noggrant och kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar löpande verksamheten utefter det. Det finns i nuläget inte några restriktioner kring att besöka vare sig köpcentrum eller andra offentliga platser i samhället. Så länge myndigheter inte begränsar rörelsefriheten håller Mellby Center öppet som vanligt, men just nu med lite förändrade öppettider.

Det har däremot kommit nya restriktioner kring att bedriva verksamheter på ett sätt som minskar risken för trängsel och förebygga smittspridning. Därför har vi infört följande nya rutiner:

• Begränsat antalet i kunder i butikerna, en lapp finns uppsatt med varje butiks maxantal. Vänta utanför om maxantalet är uppnått.

• Vi uppmanar alla att hålla till höger vid ingång till centrat och till vänster vid utgång för att minska trängseln.

• Antalet sittplatser är begränsade. De som finns bevarade är endast avsedda för vila.

Vi uppmanar även till att planera dina inköp i god tid och handla gärna ensam i den mån möjligt. Håll avstånd och handla med hänsyn, så hjälps vi åt att minska smittspridningen.

Vi vill även uppmana alla att skydda dig och andra från smittspridning genom att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smitta:

• Tvätta händerna ofta
• Hosta och nys i armvecket
• Undvik att röra ögon, näsa och mun
• Stanna hemma när du är sjuk
• Använd handsprit om tvål och vatten inte finns tillgängligt

Följ information från myndigheterna via:
www.krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se

Följ oss på även sociala medier för löpande uppdateringar.
Ta hand om varandra!